Catwalk med Funki models

Funki Models är modellagenturen där alla modeller har någon sorts funktionsnedsättning - synlig eller osynlig. Vi förmedlar uppdrag för film, TV, modevisningar och fotografering, men man kan också anlita modeller som föreläsare eller för marknadsundersökningar. Funki Models kan delta i fokusgrupper eller djupintervjuer för att testa nya produkter eller kanske prova tillgängligheten på företagets webbplats eller i butiker.

I Funki models är alla välkomna och man behöver varken vara snygg eller lång. Här är din funktionsnedsättning din största tillgång: Det är för den som du blir bokad som modell, även om den inte syns.

Funki Models arbetar inte bara med att förmedla modelluppdrag, vi har även en metod som syftar till att modellerna ska bli tryggare i sin roll och få en stärkt självkänsla. Du kan läsa om metoden på www.sjalvkanslaforlivet.se

Vi är övertygad om att varje människa har en enorm potential. Det handlar bara om att rasera hinder. Oavsett om de sitter i omgivningen eller i ens egen uppfattning om vad som är möjligt.

Funki Models leds av Lou Rehnlund, som startade Sveriges första modellagentur för människor med funktionsnedsättningar. Det kostar inget att vara med som modell i Funki models. 
 
Under "Showroom" kan du se bilder från våra uppdrag. Under "Nyhetsbrev" och "Aktuellt" kan du läsa mer om vår verksamhet.
 
Funki models är en icke-vinstdrivande verksamhet som arbetar för att öka mångfalden i samhället.
Anlita Funki models
Läs mer under "Kontakt" eller "Boka en modell".