Margita F  ID:158


Ser lite sämre än normalt, därför specialglasögon, kan även använda vit käpp vid behov. I övrigt normal.

Tidigare roller
Tre Kronor; Internet; Föreningssparbanken/FastighetsbyråFladenfilm;

Färdigheter
Kock = kvick med kniven; Statist;