Cathrine F  ID:245


jag är föreläsare om ljudmiljö och hörsel, både i förebyggande syfte då fler och fler skadar sin hörsel pga den ljudmiljön vi har, och för den som redan har en hörselskada, tinnitud och ljudöverkänslighet om hur man kan leva livet där livet styr och inte funktionshindret. Mitt funktionshinder är idag mitt arbete och mitt intresse.. Att förändra attityder runt detta ned ljudnivåer och skapa ett intresse för vårt viktigaste instrument hörseln. Jag har själv 7 olika tinnitusljud, räknas som döv på höger öra (uppfattar ej tal enbart ljud) och har 80% nedsatt hörsel på vänster öra.