Mark  S  ID:338


Jag har högfungerande autism men kan även simulera Tourettes och ADHD om det behövs.

Ställer upp på allt inom rimliga gränser
jobbar med media och teckning till vardags
och tränar en del.

Uppträder även som clown emellanåt om det skulle passa!