Anna B  ID:570


Jag är en svensk Performancekonstnär som bor i Sverige och Tyskland. Fundamentet i mitt konstnärskap består av långvarig live performance. Kroppen och uppfattning av rum och omgivning är den centrala aspekten i hennes konst, liksom den reducerade bilden i tid och rum.
Med performance utvidgar jag gränserna inom bildkonsten. Publiken utgör en viktig del i konstverket, kanske den viktigaste. Genom att handlingen eller uttrycket sker under flera timmar, uppstår en bild inför publikens inre.
Jag är öppen och flexibel, träna mycket och sjunger i kör.